Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 140.00
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 140.00
  • Επιφάνεια Ισογείου 140.00
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 140.00
  • Υπνοδωμάτια 5
  • Μπάνια 3
  • Κουζίνες 1
  • Καθιστικά 1
  • Τραπεζαρίες 1

Ισόγεια κατοικία Ι-140, συνολική επιφάνειας 140.00 τ.μ.