Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 103.40
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 25.85
  • Στεγασμένοι Χώροι Ισογείου 9.23
  • Υπνοδωμάτια 1
  • Μπάνια 1

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 4 x 25,85 = 103.40 τ.μ.