Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 239.28
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 67.76

Συγκρότημα Κατοικιών E-59, συνολικής επιφάνειας 4 x 59,82 = 239,28 τ.μ.