Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 250.40
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 85.04

 Συγκρότημα Κατοικιών E-62, συνολικής επιφάνειας 4 x 62,60 = 250,40 τ.μ.