Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Εξωτερικές / Εσωτερικές Φωτογραφίες

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  • Συνολική Επιφάνεια Κατοικίας 190.05
  • Συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 52.74

Συγκρότημα Κατοικιών E-63, συνολικής επιφάνειας 3 x 63,35 = 190,05 τ.μ.