Φημολογία τιμών Προκατασκευασμένων

Ο περισσότερος κόσμος ξεκινά να μελετά για τα προκατασκευασμένα έχοντας στο μυαλό του το οικονομικό κομμάτι. Στην Κύπρο επικρατεί η νοοτροπία ότι πηγαίνοντας σε λύση προκατασκευασμένης κατοικίας θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Την νοοτροπία αυτή την έχουν αναπτύξει όχι τυχαία, αλλά είτε γιατί κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν διαδίδουν ότι είναι πολύ πιο οικονομικές κατασκευές τα προκατασκευασμένα είτε από διαφημίσεις που βλέπουν από διάφορες εταιρείες που ασχολούνται με προκατασκευασμένα με ΠΟΛΥ χαμηλές τιμές.

Για να πιάσουμε τα πράγματα απο την αρχή. Μέτρο σύγκρισής της ακριβής και της φτηνής κατασκευής δεν είναι άλλο από το γνωστό τρόπο δόμησης που είναι το συμβατικό που γίνεται με μπετόν, οπλισμό, τούβλο, σουβά κλπ. Ενδεικτικά μόνο στην Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες επικρατεί σαν κύρια κατασκευή το συμβατικό.

Σύμφωνα με έρευνες στην Κυπριάκη αγορά οι τιμές του συμβατικού τρόπου δόμηση το 2018 περίοδος ανάπτυξης για την οικοδομική βιομηχανία στην Κύπρο, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1100-1300 ευρώ ανά μ2. Στις τιμές πιο πάνω, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή και την ολοκλήρωση μιας κατοικίας.  Αυτό που δεν συμπεριλαμβάνει σχεδόν κανένας εργολάβος στην εν λόγο τιμή είναι η διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας οικοδομής. Συνεπώς ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει πριν ξεκινήσει το έργο, 3-5% του κόστους όλου του έργου στον αρχιτέκτονα/μηχανικό που επέλεξε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για ένα έργο 150μ2, θα πληρώσει περίπου αρχιτεκτονικά και μελέτες 6.000 ευρώ.

Στις πιο πάνω τιμές που αναγράφονται δεν περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν το υπόλοιπο σπίτι όπως τοίχους αντιστηρίξης, χωματουργικά κλπ. Οι εργασίες που συνήθως περιλαμβάνονται είναι, χάραξη, ασφάλεια έργου, μπετόν, καλούπια, οπλισμός, τοιχοποιία με τούβλα, σοβάτισμα, αποχετευτικά, στέγη, μονώσεις, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κεραμικά αγορά και τοποθέτηση, είδη υγιεινής, επενδύσεις τοίχων μπάνιων και κουζίνας, πελεκανικά (κουζίνα, ερμάρια, πόρτες εσωτερικές) κουφώματα (παράθυρα, πόρτες εξωτερικές) μπογιαντίσματα.

Ποια είναι η πραγματική τιμή των προκατασκευασμένων;

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω πολλές εταιρείες σκόπιμα αναφέρουν τιμές χαμηλές για να προσελκύσουν πελάτες. Στην συνέχεια ενημερώνουν τον πελάτη πως κάποιες εργασίες που είναι αφενός απαραίτητες αλλά αφετέρου δεν περιλαμβάνονται στην τιμή και κάπου εκεί καταλαβαίνει ο πελάτης τους λόγους που η εταιρεία ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ διαφήμιζε ολοκληρωμένες κατοικίες με χαμηλές τιμές.

Στατιστικά για το έτος 2018 φέρουν το πραγματικό κόστος για μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη κατοικία είναι 800-950 ευρώ/μ2, με διαφορά κάποιες εταιρείες να αναλαμβάνουν το κόστος των αρχιτεκτονικών και των υπολοίπων μελετών και κάποιες άλλες όχι.

Κάποιος εύλογα θα αναρωτηθεί γιατί η διαφορά της τιμής δεν είναι μεγαλύτερη. Ο λόγος είναι απλός το 60-70% των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας κατοικίας με οποιαδήποτε κατασκευή είναι το ίδιο σε όλες τις κατασκευές. Αναλυτικά οι πιο κάτω εργασίες: χάραξη, ασφάλεια έργου, αποχετευτικά, στέγη, μονώσεις, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κεραμικά αγορά και τοποθέτηση, είδη υγιεινής, επενδύσεις τοίχων μπάνιων και κουζίνας, πελεκανικά (κουζίνα, ερμάρια, πόρτες εσωτερικές) κουφώματα (παράθυρα, πόρτες εξωτερικές) μπογιαντίσματα ΕΧΟΥΝ το ίδιο κόστος και στα συμβατικά και στα προκατασκευασμένα.

Εν κατακλείδι η διαφορά που υπάρχει στην τιμή είναι καθαρά ΜΟΝΟ για τον σκελετό της κατοικίας. Ο σκελετός στο συμβατό χρειάζεται, οπλισμό, καλούπι, μπετόν για το πεδίλο τις κολόνες και την πλάκα. Τοιχοποιία με τούβλα και σουβάς και στην απέναντι πλευρά το προκατασκευασμένο που γίνεται πάλι το πέδιλο (πιο ελαφριού τύπου) με μπετόν, οπλισμό, καλούπι και στην συνεχεία έρχονται έτοιμες οι τοιχοποιίες και τοποθετούνται στο πέδιλο.

Η διαφορά είναι στο Κόστος των ΥΛΙΚΩΝ;

Η απάντηση είναι όσο και αν σας κάνει εντύπωση είναι ΟΧΙ.

Η διαφορά έγκειται καθαρά στον χρόνο και στα εργατικά. Αναλυτικά, στο συμβατό για να γίνει το πέδιλο, μετά κολώνες, μετά η πλάκα ορόφου, κατόπιν ξεκινάνε κτίσιμο τούβλων, εξωτερικά εσωτερικά σουβάτισματα (αν τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι που απαιτούν μηχανικοί και σύνδεσμος εργολάβων) τότε χρειάζεται περίπου 6 μήνες. Μια προκατασκευασμένη κατοικία να φτάσει στο σημείο που αναφέραμε για το συμβατό χρειάζονται μόλις 1 μήνας. Με την παραγγελία ξεκινάει η κατασκευή της τοιχοποιίας και ταυτόχρονα γίνεται και η κατασκευή του πεδίδου. Το στήσιμο των τοίχων διαρκεί μόλις 2-3 μέρες.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα εργατικά που χρειάζεται ένα συμβατό σπίτι είναι πολλά σε σχέση με το προκατασκευασμένο. Τα υλικά δε για να κατασκευάσεις ένα προκατασκευασμένο τοίχο κοστίζουν πιο ακριβά παρά το συμβατικό. Ακούγεται περίεργο αλλά με το παράδειγμα μας θα δείτε ότι, τα ΥΛΙΚΑ για να κατασκευάσεις ένα τοίχο 10 τετραγωνικά μέτρα (τούβλο, πήλο, σουβά) κοστίζει υλικά 150 ευρώ αν υπολογίσουμε και 2 κολώνες μόνο υλικά το κόστος είναι 80 ευρώ (μπετόν, οπλισμός) Σύνολο το κόστος θα είναι 230 ευρώ. Στο προκατασκευασμένο 10 τετραγωνικά σύστημα θερμοπρόσοψης KNAUF, 2 πλό OSB, Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη, 2πλο πετροβάμβακα, και ξύλινο σκελετό το κόστος των υλικών ανέρχεται στα 530 ποσό διπλάσιο από το συμβατό. Όμως το επαναλαμβάνουμε ο τοίχος των 10μ2 θα χρειαζόταν το ελάχιστο 10- 12 μέρες να κατασκευαστεί και στο προκατασκευασμένο 2 μέρες, οπότε θα ήταν πιο ακριβό το συμβατικό λόγο των εργατικών που θα χρειαζόταν.

Τελειώνοντας, συγκριτικά τα δεδομένα συμβατικού τρόπου δόμησης και προκατασκευασμένης δόμησης η διαφορά είναι περίπου στο 20-30% ποσόν το οποίο αναλύεται πιο πάνω πως δημιουργείτε. Συνεπώς πέραν του οικονομικού που μπορεί για κάποιους να είναι μεγάλη η οικονομική διαφορά, καλύτερα ο κόσμος να επικεντρωθεί στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε κατασκευής. Για περισσότερες πληροφορίες επειδή ασχοληθηκάμε σε προηγούμενο μας άρθρο μπορείτε να πατήσετε εδώ: https://www.detima.com/news-item/Giati-prokataskeyasmeno


Συντάκτης

Μιχάλης Ζηντίλης